دانلود فایل پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت دوم

دسامبر 7, 2015

همچنين متوجه مي شويم كه آيا برنامه ريزي بلند مدت تقويمات مذهبي و جشنواره ها را بازتاب مي دهد يا زماني كه مردم خودشان جشن برپا مي كنند. برنامه ريزي بلندمدت بايد نشان دهد كه پيشرفت هست. موضوعات معرفي شده در سالهاي ابتدايي مدرسه نياز به بازنگري و ساخت مجدد دارد بطوري كه بتوان پيشرفت […]

Read More

دانلود فایل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت اول

دسامبر 7, 2015

با در نظر داشتن اين مضمون (زمينه) لازم می باشد بچه ها (دانش آموزان) را كه در دنياي امروز زندگي و رشد مي كنند آشنا بشوند با تفاوتها و شيوه تكامل جستجوي مذهبي در ميان نوع بشر . بسياري از بچه هايي كه به آنها آموزش مي دهيم، متعلق به جوامع مذهبي خاصي هستند كه […]

Read More

دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش زبان خارجي و عوامل افت تحصيلي-قسمت اول

دسامبر 7, 2015

قبل از پرداختن به علل عدم يادگيري و افت تحصيلي در زبان انگليسي، تعريفي از افت تحصيلي بدست مي دهيم، «نورشاهي» افت تتحصيلي را اينگونه تعريف مي كند: «…اصطلاح افت تحصيلي (Wastage) را ضايعات مربوطه به دانش آموز يا دانشجو در نظام آموزشي از نظر طولاني تر شدن زمان تحصيلي يا ترك تحصيل تا پايان […]

Read More

فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش زبان خارجي و عوامل افت تحصيلي-قسمت سوم

دسامبر 7, 2015

آرامش رواني يكي از عوامل مهم در يادگيري و زبان آموزي بهينه كه مهمترين عامل در يادگيري و زبان آموزي به شمار مي رود زيرا اگر دانشجو يا دانش آموزي با خانواده اش درگيري داشته باشد روحيه او خراب مي گردد و اين خود عاملي خواهد بود كه باعث مي گردد هدف و انگيزه يادگيري […]

Read More

دانلود فایل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش زبان خارجي و عوامل افت تحصيلي-قسمت دوم

دسامبر 7, 2015

ديگر پيامد تاسف باراين وضعيت، امتحانات صوري و ساده از دانش آموزان می باشد يا اينكه به هر طريقي به غير حق به دانش آموزان نمره داده مي گردد تا بتوانند پايه مورد نظر را با موفقيت (البته به ظاهر) پشت سر گذارند. اين امر باعث مي گردد زبان آموزان درس ها را به خوبي […]

Read More

دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش زبان خارجي و عوامل افت تحصيلي-قسمت چهارم

دسامبر 7, 2015

بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان چهره هاي علاقه مندي را كه از مطالب ارائه شده استقبال نموده و مرا به استمرار و بيان مطالب جانبي و كاربردهاي آن ترغيب نمايند، كمتر مي بينم و گاه چنين چهره هايي را اصلاً نمي يابم؛ برخي خواب آلود، خسته و فرسوده از كار روزانه، برخي چنان در وادي […]

Read More

فایل پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش براي همه -قسمت اول

دسامبر 7, 2015

در اجلاس داكار سندي با عنوان ” چارچوب اقدام داكار ، آموزش براي همه اقدام به تعهدات جمعي ” در 21 ماده تصويب گرديد . در اين سند ، آموزش به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر ، كليد توسعه ي پايدار كشورها و صلح و ثبات بين ؟آن ها دانسته شده می باشد .تحقق […]

Read More

دانلود فایل پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش براي همه -قسمت دوم

دسامبر 7, 2015

همچنين براي هر گروه توصيه هاي سياستي جداگانه اي در راستاي دست يابي به اهداف كمي و كيفي ، ارايه و در پايان ، ساز و كارهاي نظارت ، ارزشيابي و اصلاح تدريجي و فرآيندي برنامه مشخص شده می باشد . در سند ملي آموزش براي همه ، به دليل برخورداري از ابزارهاي قانوني و […]

Read More

فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش الکترونیکی-قسمت اول

دسامبر 7, 2015

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               از نگاهي ديگر يك سيستم آموزش از راه دور كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جامع ميباشد كه به موسساتي كه خواهان حركت در مسير تكنولوژي روز و تغيير روشها و محيط […]

Read More

دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش الکترونیکی-قسمت دوم

دسامبر 7, 2015

در مراكز آموزشي واقعي بخاطر محدوديت ، معمولاً نسخه هاي محدودي از يك كتاب به خصوص در كتابخانه ها براي بهره گیری دانشجويان نگهداري مي گردد كه اين امر مشكلاتي ايجاد مي كند. فرضاً اگر چندين دانشجو نسخ هاي كتاب بخصوصي را براي بهره گیری از كتابخانه به امانت گرفته باشند مابقي دانشجويان شانس بهره […]

Read More