متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت ششم

اهميت شركت اعضا گروههاي ديني درمورد تأثیر RE در مدرسه واضح می باشد. آنها به فهم نيازهاي قانوني (شرعي) RE نياز دارند . ذات رئوس مطالبي كه در مدارس بهره گیری مي گردد يك توجه عالي به برنامه آموزشي طرحريزي شده دارد اين اساساً از هر گونه اشتباه درمورد آن چیز که كه بايد به بچه ها آموزش داده گردد جلوگيري مي كند همچنين آگاهي از اينكه شخصي كه صحبت مي كند با بچه ها . سپس تعهدشان ممكن می باشد متفاوت باشد با ديگر افراد مسن تر. براي مثال اگر امام (پيشوا) بيايد براي صحبت در كلاس كه در آن بچه ها هستند ممكن می باشد به سجد توجه كنند

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زمينه ي گذار برنامه درسي

وقتي بحث RE پيش مي آيد بايد در ارتباط با فعاليت هايي كه طرحريزي مي كنيم خلاق باشيم در فصل 13 اهميت مشاركت بچه ها بررسي گردید. در اين بخش هم مهم می باشد كه از محدوده برنامه آموزشي مناطق براي تحقيق در مذهب بپردازيم. بنظر مي رسد بعضي موضوعات ارتباط آشكاري با RE داشته باشند مانند انگليسي و تاريخ. اما موضوعات ديگري هستند كه حاوي مطالب مفيدي براي كاوش مفاهيم مذهبي هستند. در كار هرگذر برنامه ي درسي به ذهن سپردن اهداف آموزش مهم می باشد به عبارت ديگر اجتناب از ارتباطاتي كه ممكن می باشد ، آزمايشي باشد و بدتر از همه تمسخر آميز باشد.

برنامه ريزي نياز به پرسش از آن دارد همانطور كه هميشه يادگيري اهداف نياز به پرسش دارد. چگونه ممكن می باشد برنامه درسي گسترده تر به ما كمك كند براي جستجوي اين اهداف؟ البته ممكن می باشد اين يك ترتيب دو راهه باشد.

براي مثال بسياري از اهداف با سوادي مي توانند با بهره گیری از RE بعنوان منبع درست شوند. بطوريكه در حالتي اگر امتحان كند نوع متفاوتي را مانند خلق داستان و تمثيل هاي اخلاقي .

در مثال نمودار 1. 14 بخشي از كار توضيح داده شده كه سهم هر موضوعي را كه ممكن می باشد براي دستيابي به اهداف RE همكاري داشته باشد ، نشان مي دهد.

توجه زياد به پتانسيل RE براي همكاري با يادگيري اهداف موضوعات ديگر ماوراي برنامه آموزشي

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
پيوندهاي برنامه درسي

تاريخ- ساختمانها بعنوان مدارك ابتدايي

جغرافيا- مهاجرت مردم

طراحي تكنولوژي- مناسب براي هدف

RE – عبادت چيست

RE – طبيعت و چگونگي اثر آن بر زندگي

موزيك- موزيك مذهبي از ساير نست ها مردم داستان – انگليسي هنر- بيان هنر مذهبي طراحي تكنولوژي – بيان نيازها شهروندي- تعهد محلي RE طبيعت، اعتقاد و اثرش بر زندگي RE – ذات تعهد

شهروندي- تعهد جهاني

يادگيري موضوع

جستجوي تاريخ جامعه نياز به قابل دسترس بودن براي جامعه نشان دادن خصيصه هاي عملي و روحي نشان دادن ذات عبادت درك بعضي آموزشهاي مذهبي ملاحظه تأثیر مردم در طول عبادت جستجوي بهره گیری بوسيله جامعه درك تعهد در برابر خدا درك تأثیر آن در زندگي مردم توضیح گسترده تر كار از جامعه نشان دادن اعتقادات نشان دادن ذات عبادت

جنبه هاي مطالعه

تاريخ ساخت

جغرافياي بنا

طراحي ساختمان

طرح بندي درون سازمان

كليد چهره ها

بهره گیری از موزيك

دكوراسيون

مبلمان (وسايل خانگي)

اتاقها و ساختمانهاي ديگر

خدمات- عبادت

بهره گیری هاي ديگر از ساختمان

تابلوهاي اعلانات

جدول شماره 1. 14 مطالعه ي مكان عبادت (پرستشگاه)

چندين جنبه ي برنامه درسي پيوند نزديكي دارند با RE و هر كدام مي توانند بطور دارای تاثیر بكار گرفته شوند براي تكميل همديگر و يادگيري آن. اينها شامل : شهروندان و توانايي تحمل ، آموزش روحاني، اخلاقي اجتماعي و فرهنگي آنها و آموزش اجتماعي و سلامت فردي مي باشند. همه اينها در اين ارتباطند كه بچه ها در زمينه هاي متفاوت توسعه يابند و ما بعنوان معلم در اين مورد مسئول هستيم در اين ميان نكات بسياري هستند كه مشتركند در ميان جنبه هاي گوناگون و نيازي نيست كه ما نگران باشيم كه مورد خطاب قرار گيريم. مهم اينست كه كاري كه انجام مي دهيم بر توسعه عمومي بچه ها اثر داشته باشد و بايد به پيامي كه به بچه ها مي رساند آگاه باشيم. ارزشها و نگراني هاي ما يك اثر مثبت دارد بر مسائلي كه ما انتخاب مي كنيم منابع انتخابي و راههاي ارائه آنها به بچه ها . در نمودار 2-14 بخشي از كار توضیح داده شده كه جنبه هايي RE را در مورد گسترش معنويات ، اخلاقيات و توانايي هاي شهروندان نشان مي دهد.

موضوع مرتبط می باشد با كار در كلاس يازده ساله ها. آنها ممكن می باشد درمورد افسانه هاي آفرينش يهوديت و مسيحيت تحقيق كنند و همچنين در مورد داستانهاي نوع بشر امروزي فكر كنند. مذاهب مهم دنيا درمورد وظيفه بشر در آيندگان چيزهايي براي گفتن دارند. در اين مذاهب دنيا بعنوان خلقت خدا ديده مي گردد پس بايد با تکریم با آن رفتار كرد در برخي باورهاي مذهبي افراد بشر بعنوان سرپرستان طبيعت ديده مي شوند. از طريق اين موضوع بچه ها تشويق مي شوند به شناسايي تعهدات شخصي خودشان به آيندگان و دنياي آنان و تشخيص اينكه آنها قدرت تغيير مسائل را دارند.

يك چهره طبيعي از موضوع آفرينش حيوانات وحشي باغ حيوانات می باشد. تحقيق مي تواند درك اين باشد كه چه نوع محيط هايي جاهاي خوبي براي زندگي گياهان، حشرات حيوانات و پرندگان می باشد. هفته ها، بچه ها مي توانند روي باغ حيوانات وحشي كار كنند و هر كدام به تنهايي براي گسترش اطلاعات شخصي خود نكوشد. اين يك مسيحاي پايدار از زندگي در مدرسه و يك تذكر از تعهداتشان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع مادي براي كار برنامه آموزش در دنياي مذهب

نتيجه در RE

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بعضي از معلمان RE نگران هستند. آنها مي دانند كه RE يك بخش بزرگ شخصي و موضوعي حساس می باشد. بعضي ها ممكن می باشد نگران باشند كه ندانند چگونه با شرايط وفق يابند و در كلاس يا محيطي گسترده تر برخيزند.

به درستي منبع موضوع شناخت مي تواند به سبك كردن (كم كردن) چنين نگراني هايي كمك كند. همچنين ارزشمند می باشد صحبت براي ملاحظه چگونگي واكنش نشان دادن به شرايط ويژه. در اين مسير ممكن می باشد شما مناسب بدانيد كه خود را براي برخاستن و توضيح در هر شرايطي آماده كنيد. در هر بخش سئوالات درمورد شرايط بالقوه مطرح شده اند و شما دلگرم(تشويق) مي شويد براي فكر كردن در مورد اينكه چگونه واكنش (پاسخ) دهيد و چگونگي توسعه دانش خود و حال مسائل نحوه مديريت كردن اعتقادات و باورها

هر فرد بالغي كه وارد كلاس مي گردد بهرحال تاز يك محيط با ديدگاهها و باورها و ارزشهاي شخصي خود مي آيد. يك بخش از تأثیر RE كمك به بچه هاست تا در اين مورد بطور ماهرانه صحبت كنند و همچنين پيوند آنها با ديگران و فراگيري (يادگيري) اينكه چگونه در زندگي خود با ارزشها و اعتقادات ديگران برخورد كنند. همانطور كه بچه ها از بزرگترها اين مسائل را ياد مي گيرند، شاگردان خيلي آگاهانه تر از بچه ها در پي يادگيري باورها هستند. گاهي اين باورها بطور عمومي بوسيله ي بچه ها يا معلم مطرح نمي گردد بنابراين ما چگونه به تفاوتهاي اعتقادات پاسخ و واكنش نشان دهيم؟

يك نكته بنيادي در شروع RE بر پايي فضايي از اتمي ( و تکریم می باشد كه بچه ها در آن احساس امنيت كنند براي بيان عقايد و باورهاي خود. آشكار كردن تأثیر ها براي گفتگو و بحث نياز به توافق و هدايت كردن دارد و اينكه چگونه بدقت به صحبتهاي ديگران گوش دهيم و به گفته هاي آنان واكنش نشان دهيم .

بجه ها همچنين نياز دارند به يادگيري اينكه چطور تفاوتها را بپذيرند و نياز دارند به آمادگي براي رويارويي با تفاوتها بدون اينكه بوسيله ي آن تهديد شوند فعاليت هايي كه به اين مسئله كمك مي كنند تا بچه ها صحبت كردن درمورد تفاوت در عملكرد شخصي خودشان را ياد بگيرند زيادند مانند فيلم ها ، تيم هاي فوتبال سرگرمي ها، غذا خوردن و … گفتگو در مورد اينكه چه اندازه در اين موارد شيوه هاي اقدام گوناگون هست.

چگونه به افرادي كه با ما مخالف هستند واكنش نشان دهيم ؟ يكي از مباحثي كه معلمان در مورد آن نگران هستند، اعتقادات شخصي آنهاست، بعضي از سوالاتي كه ممكن می باشد معلم از خود بپرسد از اين قرار می باشد :

  1. اگر من به محتواي موضوع معتقد نباشم، درمورد چه آموزش دهم
  1. خانم جونز! خداوند چگونه توانست دنيا را در 6 روز بيافريند؟ آيا ممكن می باشد؟
  2. خانم! شما به چه معتقد هستيد؟
  3. جهان مي گويد كه خدا خالق نيست. اين اشتباه هست يا نيست؟

بسياري از معلمان از اينكه ممكن می باشد با شاگردان بي جهت به خاطر اين موضوعات درگير شوند نگرانند يا اينكه ممكن می باشد به تنش و رقابت متهم شوند يا اينكه ممكن می باشد بچه ها بويژه اگر جوان باشند از آنها بپرسند در خانه يا زندگي شخصي خود چگونه فكر مي كنند ؟ اجازه بدهيد در مورد هر يك از اين موارد از آغاز بحث كنيم:

مديريت كردن اعتقادات شخصي مان

RE بيشتر شامل آموزش موضوعات و موادي می باشد كه ما به آن اعتقاد نداريم اما نيازي نيست كه مشكل باشد. تصور كنيد اين مطلب يك فعاليت آموزشي می باشد كه در آن شما به شاگردان كمك مي كنيد تا تجارب مذهبي نوع بشر را حس و درك كنند نيازي نيست كه شما معتقد باشيد به چيزي كه آموزش مي دهيد يك مثال مي آوريم:

f2h

دیدگاهتان را بنویسید