هشتم

منبع پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت هشتم

دسامبر 7, 2015

براي بچه هاي بزرگتر مطالعه ي مرگ و تشريفات مراسم تدفين دنياي اديان به آنها يك بصيرت راجع به آن چیز که كه مردمان گوناگون عقیده دارند بعد از مرگ روي مي دهد، مي دهد. چنين مطالعه اي بايد شامل زمان براي بحث در مورد باورهايي باشد كه تأكيد كند مذاهب فرصت هاي بچه ها […]

Read More