دانلود فایل پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت دوم

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اهداف فرعي تحقيق:

 • بررسي كمي دوره اي آموزش ضمن خدمت دبيران دوره متوسطه در طول ده سال گذشته در استان تهران.
 • بررسي نظرات شركت كنندگان در دوره هاي آموزش ضمن خدمت استان تهران.

جامعه آماري ، كليه دبيران شركت كننده در دوره هاي آموزش ضمن خدمت استان تهرن در طول دهه 70-60 (تعداد 3994)

نمونه آماري : نمونه گيري متناسب با حجم  5 درصد (200نفر)

مهمترين يافته هاي تحقيق:

 • 75 درصد اعتقاد داشتند كه علاقمندي به تدريس و فعاليتهاي آموزشي يكي از عوال مهم انگيزش براي شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت مي باشد.
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • 80 درصد اعتقاد داشتند دستيابي به موفقيت شغلي برتر از عوامل موثر انگيزشي می باشد.
 • 30 درصد معلمان وجود روحيه مدرك گرايي در جامعه را موثر دانستند.
 • 85 درصد علت ادامه تحصيل خود را ارتقاء علمي جهت انجام بهتر وظايف شغلي مي دانند.
 • ارتباط معني داري بين تطبيق با شريط احراز شغل فعلي و شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت هست. كه تفاوت معني داري بين زنان ومردان وجود داشته می باشد.
 • ارتباط معني داري بين شكوفا شدن استعدادهاي بالقوه و شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت بدست نيامد.
 • 70 درصد علت شركت خود را دستيابي به مدارك بالاتر ذكر كرده اند.
 • تفاوت معني داري بين مشكلات خانوادگي و شركت در كلاسها نظاره گرديده می باشد (80 درصد) درزنان و مردان تفاوت معني داري بود بطوريكه زنان بيشتر از مردان به اين عوامل تصریح داشتند.
 • تفاوت معني داري بين عدم رضايت از شغل و شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت به دست نيامد.

تحقيق ديگر را آقاي يونس هوشنگ فتحي در سال 1362 با عنوان آموزش ضمن خدمت كاركنان آموزش و پرورش در سطح كاركنان حوزه ستادي آموزشو پرورش انجام داد . نتايج بدست آمده به مقرون به صرفه بودن سرمايه گذاري و صرف وقت در راه آموزش كاركنان تصریح دارد و بازده آنرا به مراتب بيشتر ازهزينه مصرفي مي دانند و به افزايش كارايي از طريق شركت در كلاسهاي كارآموزي و كارورزي تاكيد مي كند.

تحقيق ديگري توسط خانم شهناز نجفي در اصفهان انجام شده كه مختصراً به آن تصریح مي كنيم:

عنوان تحقيق:

تحليل برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود كيفي آن

هدف تحقيق:

شناسايي و بررسي عواملي كه موجب بهبود كيفيت آموزشهاي ضمن خدمت مي شوند.

فرضيات تحقيق:

 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت اين برنامه ها بايد بر اساس نيازها ، علائق و گرايشات سني متفاوت معلمين طراحي گردد.
 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد گرايشات و علائق معلمان در انتخاب شيوه هاي آموزشي مطلوب مورد توجه قرار گيرند.
 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت باين نگرشهاي متفاوت معلمين نسبت به سازمان يا نهاد فراهم كننده برنامه بعنوان يك عامل تعيين كننده مورد توجه قرار گيرد.
 • براي ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد معلمين و مديران و ساير دست اندركاران در تنظيم اهداف ، تعيين موضوع، طرح و اجراي اينگونه برنامه بمنظور انعطاف پذيري بيشتر مشاركت داشته باشند.
 • براي ايجاد انگيزه در معلمين جهت شركت موثر در دوره هاي آموزش ضمن خدمت بايد امتيازات مادي و غير مادي در نظر گرفته گردد.
 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد نحوه تمركز يا عدم تمركز ، زمان برگزاري و مدت برنامه ها با مشاركت فعال معلمين و ساير بهره گیری كننگان از برنامه ها ، تعيين گردد.
 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، اين برنامه ها بايد همزمان در همه مقاطع تحصيلي و با بهره گیری از متد هاي جديد آموزشي به اجرا گذارده گردد.
 • براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد در مورد تربيت مدرسين و تهيه امكانات براي به هنگام ساختن دانش و آگاهي مدرسين فعلي اقدامات لازم صورت پذيرد.

نتايج تحقيق:

 • اكثريت معلمين از ركورد علمي شان سخت نگران و خواهان شركت در ضمن خدمت مي باشند تا بتوانند از اين طريق سطح دانش – معلومات و مهارتهاي خود را بالا برند و در كار تدريس ، اداره كلاس درس و بطور كلي در حرفه خويش توفيق بيشتري كسب نمايند.
 • برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد با تكيه بر سنجش نيازهاي گوناگون گردهمائي سني متفاوت معلمين به گونه اي متفاوت طراحي گردد. نتايج تحقيق حاضر بيانگر آن می باشد كه معلمين در سه گروه سني 35-30 و 40 – 30 و بالاتر از 40 سال ، علائق و گرايشات متفاوتي دارند لذا طراحان اينگونه برنامه هاي آموزشي بايد نگرشهاي متفاوت در گروههاي سني فوق را مد نظر قرار دهد.
 • در مورد كاربرد شيوه هاي مختلف در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين ادامه تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي درمقاطع مختلف تحصيلي را به ساير شيوه هاي آموزشي ترجيح مي دهند و به اين ترتيب خواهان ادامه تحصيل و اخذ مدارج بالاتر علمي شده اند. البته ساير شيوه هاي پيشنهادي مانند: آموزشهاي گروهي با در نظر داشتن گروه درسي و مدارك تحصيلي توسط اساتيدمجرب دانشگاه و . . .

انواع ديگر آموزشهاي حضوري و غير حضوري مداوم برنامه ريزي شده نيز از حمايت فاطع اكثريت پاسخ دهندگان برخوردار بوده می باشد.

 • در بين سازمانهاي پيشنهادي جهت تهيه و برگزاري برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، معلمين ، جامعه نمونه همكاري نزديك دو وزارت علوم و آموزش عالي ، وزارت آموزش و پرورش را چهت تهيه برنامه هاي آموزشي فوق خواستارند.
 • از نظر معلمان درتعيين اهداف، موضوع و محتواي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت مشاركت فعال معلمين، مديران و ساير دست اندركاران مي تواند در ارتقاء كيفيت اينگونه برنامه ها و لذا ثمر بخشي بيشتر آنها موثر باشد. برنامه ريزي آموزشهاي ضمن خدمت با تكيه بر اطلاعات صحيح و برآورد نيازهاي واقعي معلمين طراحي و اجرا گردد.
 • جهت ايجاد انگيزه در معلمين براي شركت فعال و موثر در اينگونه برنامه هاي آموزشي ، بايد علاوه برانگيزه هاي مادي ، انگيزه هاي غيرمادي همچون اعطاي بورسهاي تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور به معلمين ممتاز و علاقه مند نيز مد نظر قرار گيرد، همچنين درنظر گرفتن امتيازات حاصل از شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء پايه و گروه و برقراري يك سيستم ارزشيابي معتبر از كارهاي معلمان بعد ازخاتمه دوره نيز مي تواند موجبات مشاركت گسترده تر و موثرتر معلمين را در اين دوره هاي آموزشي فراهم سازد.
 • برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بايد هم زمان درهمه مقاطع تحصيلي طراحي و اجراء گردد تا از اين طريق هماهنگي لازم بين سطوح مختلف حفظ گردد.
 • كاربرد متهاي قديمي و روش اداره دوره هاي آموزش ضمن خدمت بصورت سخنراني يكنواخت و خسته كننده می باشد.بهره گیری از روشهاي جديد آموزشي اعم از جلسات گفت و شنود، سمينارها و بهره گیری از وسايل سمعي و بصري ، آزمايشگاهي و كارگاهي ، گردشهاي دسته جمعي و بازديد از مراكز علمي و آموزشي مي تواند موجب تنوع بيشتردوره ها و لذا ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي گردد.
 • در طراحي برنامه ها آموزش ضمن خدمت بايد اصل عدم تمركز بمنظور انعطاف پذيري بيشتر و پاسخگويي به نيازهاي منطقه اي و محلي رعايت گردد
 • در ارتباط با زمان برگزاري برنامه هاي آموزش ضمن خدمت اگثريت معلمين جامعه نمونه خواهان تخصيص بخشي از ساعات تدريس موظف هفتگي به برنامه هاي آموزشي فوق شده بودند.
 • در ارتباط با تعيين مدت براي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين خواهان پيگيري مداوم اين گونه برنامه هاي آموزشي شده بودند
 • به كارگماري مدرسيني مطلع از مسائل و مشكلات محيطهاي آموزشي مي تواند در ارتقاء كيفيت و ثمر بخشي بيشتر برنامه ها تاثير شاياني داشته باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • نياز شديد به مدرسين توانا و مجرب جهت برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، لزوم ايجاد يك مركز ويژه تربيت مدرس براي بهره گیری در اين دوره هاي آموزشي را بيش از پيش مطرح مي سازد.
 • بر طبق نظر اكثر معلمين، ارائه روشهاي نوين مديريت، نظريه هاي جديد روانشناسي ، چگونگي ارزشيابي از محصلين و روشهاي صحيح آنان آشنا ساختن معلمين با حقوق سياسي و اجتماعي شان وبحث در اطراف تنگناهاي موجود درآموزش و پرورش در خلال اين برنامه هاي آموزشي مي تواند درحل معظلات نظام اموزشي بسيار موثر باشد.
 • همكاري سازمانهاي تحقيقاتي و پژوهشي با مراكز اموزشهاي ضمن خدمت مي تواند موجب ارائه دوره هاي آموزشي پربارتري به معلمين گردد.
 • تسهيل ارتباط مكاتباتي معلمين با مراكز پژوهشي و تحقيقاتي خارجي، توزيع رايگان و مداوم كتب جديد بين معلمين ، تسهيل ارتباط بين معلمين با مراكز علمي و آزمايشگاه و اساتيد دانشگاه از طريق سمينارها و گردهمايي ها مانند شيوه هاي پيشنهادي معلمين جهت گسترش فعاليتهاي آموزش ضمن خدمت مي باشد.
 • فراهم كردن نتايج تحقيقات مربوط به يادگيري و فرآيند آن براي معلمين و ايجاد انگيزه جهت اشاعه تحقيقات آموزشي و هدايت آن توسط مراكز آموزش ضمن خدمت مي توانند مانند فعاليتهاي مفيد و موثر آموزش ضمن خدمت محسوب مي گردد.
 • به كار گماري افراد مطلع و نظریه پرداز با مدارج علمي بالاتر جهت برنامه ريزي اين دوره ها مي تواند ثمر بخشي اين دوره هاي آموزشي را افزايش دهد.
 • آگاهي مسئولين اجرايي آموزش ضمن خدمت در مورد وظايف خطيري كه برعهده دارند موجب دلگرمي و مشاركت موثرتر معلمين در دروه هاي آموزشي مي گردد.
 • تاكيد بر ايجاد نوعي پاسخگويي اخلاقي به جاي پاسخگويي قانوني و حرفه اي در معلمين بايد در طراحي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مدنظر باشد.
 • در طراحي آموزش ضمن خدمت بايد به جاي تاكيد صرف گسترش مهارتهاي حرفه اي به توسعه رفتارهاي مطلوب در محيطهاي آموزشي نيز توجه گردد.
 • نتايج تستهاي بكاربرده شده نشان مي دهد كه در علائق و گرايشات حرفه اي معلمان زن و مرد تفاوت محسوسي وجود ندارد
f2h

دیدگاهتان را بنویسید